En iyi yabancı foreks şirketleri \ firmaları
En iyi yabancı forex şirketleri \ firmaları - Forex Türkçe

foreks Kurları - Canlı Döviz Kurları

Aşağıdaki tabloda döviz piyasası için Canlı foreks kurlarını görebilirsiniz.

foreks kuru, bir ulusal para biriminin başka bir ulus ya da ekonomik bölgenin para birimine karşı değerini ifade eder. Örneğin, EUR/USD döviz kuru 1,13 ise bu, 1€ satın almak için 1,13$ harcanması gerektiğini gösterir. Tipik olarak bir döviz kuru, para birimini ifade eden bir kısaltma kullanılarak belirtilir. Örneğin, USD ve EUR kısaltmaları sırasıyla ABD doları ve avroyu ifade eder. Bu döviz çifti EUR/USD olarak yazılır.

Değer, Değişim, Değişim (%), Açık, Yüksek ve Düşük ve Önceki gibi işlevler her varlık için tabloda görüntülenmektedir. Bu veri, büyük finans kuruluşlarının likidite sağlayıcı rolü üstlendikleri bankalararası piyasadan gelmektedir. Bankalararası piyasanın likidite düzeyi çok yüksektir, bu da rekabetçi fiyatlar ve spread’leri açıklar. Bu sayfada foreks kurları hakkında daha fazlasını öğrenebilirsiniz.

foreks Kurları ve onları etkileyen şeyler

foreks kuru (döviz kuru) size bir ülkenin para biriminin (döviz), satın almak istediğiniz başka bir ülke para birimine kıyasla değerini gösterir. Bu süreç bir dizi farklı nedenle meydana gelebilir, ama burada Döviz ya da foreks Piyasası adını verdiğimiz ve her kesimden yatırımcının bir araya gelerek birbiriyle alışveriş yaptığı piyasaya odaklanacağız. Genel anlamda, döviz kurlarındaki değişimden bu yatırımcılar sorumludur.

foreks kurlarının değeri Amerikan yatırımcıların yatırım yaptıkları para birimlerinden, yani USD, EUR, GBP, MXN ve JPY’den doğrudan etkilenebilir. Piyasanın büyük oyuncuları, yani merkez bankaları ve hükümetlerin döviz kurları üzerindeki etkileri sadece uzun süreler içerisinde hissedilebilir. Döviz kuru, hangi para birimi olduğu fark etmeksizin saniyeler içerisinde dalgalanabilir. Böylece elinizde tuttuğunuz gıcır gıcır dolarların (ya da diğer dövizlerin) değer bakımından inip çıktığını fark edersiniz; bu size daha fazla satın alma gücü verebilir ya da bu gücünüzü düşürebilir. Belirli ülkeler, güçlü döviz rezervlerine sahip olmaları nedeniyle kendi para birimlerinin (örneğin, SAR veya CNY - daha düşük düzeyde) değeri üzerinde daha fazla söz sahibidir. Ayrıca, bu döviz kurları normalde USD’ye sabitlenmiştir.

Döviz kurunu etkileyen tüm faktörler arasında üçü son derece büyük bir öneme sahiptir: Faiz Oranı, Para Arzı ve Ekonominin Genel Durumu (Enflasyon).

Yatırımcılar genellikle en yüksek faiz oranını sunan para birimlerini gözlerler. Böylece, basit bir döviz alışverişi ile o dövizi alarak arkalarına yaslanır ve faiz geliri elde ederler. Para arzının döviz kuru üzerinde olumlu veya olumsuz etkileri olabilir, yani merkez bankası ülke piyasasına bol miktarda yeni banknot sürerse ve bunu destekleyen rezervleri yoksa bu durum felaket niteliğinde bir enflasyon dalgasına neden olabilir ve bu da o para biriminin ürün ve hizmetler karşısındaki değerini düşürür. Bir ülkenin ekonomisi büyüyorsa, o ülke para birimi de aynı yönde hareket eder. Bu nedenle de refah düzeyi yüksek bir ekonomide ürün ve hizmetler sadece ekonomik büyümenin belirlemiş olduğu en yüksek para birimi değeri ödenerek satın alınabilir. Diğer yandan, ekonomi çöküşün eşiğindeyse ya da hızla geriliyorsa, para biriminin değeri de onunla birlikte düşer. Bu durum, değerini kaybeden para biriminin piyasadaki yatırımcılar için cazip olmaması nedeniyle o ülkede ürün ve hizmetlere olan talebi azaltır. Ülke ekonomisindeki iniş ve çıkışlar doğal afetler, jeopolitik veya finansal nedenlere bağlı olarak meydana gelebilir.

Sonuç olarak, her şey arz ve talep dengesinde bitmektedir; bir para birimine olan talep ne kadar yüksekse o para biriminin değeri de o kadar artar, bir para biriminin değeri düşerse (enflasyon, savaş, doğal afetler, vb. nedeniyle) o para birimine talep azalır ya da daha az yatırımcı o para birimini satın almak ister. Tabi burada söylenmek istenen her para biriminin kendi başına değerlendirildiği değildir; para birimleri birbirlerine kıyasla değerlendirilir. Burada yer verilmesi gereken diğer bir husus ise enflasyon ve faiz oranları arasındaki doğrudan bağlantıdır. Bu iki faktör ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlıdır, yani yüksek faiz oranları yüksek enflasyon ile ilişkilendirilirken düşük faiz oranları düşük enflasyon ile ilişkilidir.
Reklam