En iyi yabancı foreks şirketleri \ firmaları
En iyi yabancı forex şirketleri \ firmaları - Forex Türkçe

foreks Bitcoin - foreks Kripto Para Yatırımı (BTCUSD ve daha fazlası)

Günümüz yatırım dünyasında popüler bir trend olarak foreks Piyasası, finans şirketlerinin tercih ettikleri seçeneklerden biri olmuştur. Şimdi ise birçok yatırımcıyı kendine çeken kripto para yatırımı, foreks dünyasında yeni bir akım yaratmış gibi görünüyor.

Uzunca bir süredir foreks yatırımı yapmış olan profesyonel yatırımcılar muhakkak Kripto Para ve Bitcoin terimlerini daha önce duymuştur.

Bununla birlikte, eşsiz ve biraz da belirsiz olan özellikleri nedeniyle, çoğu yatırımcı bu sözde “hayali” para birimine sermaye yatırmaya o kadar da istekli değildir. Durum böyle olsa da Kripto paralar gerçektir ve tıpkı döviz gibi sürekli hareket halindedir. Aslında, kripto paranın dolaşımda olduğu coğrafya çok daha kapsamlı ve geniştir.

Dolayısıyla, kripto para yatırımı yapmaya karar vermeden önce, onun ne olduğu ve nasıl işlediği hakkında daha fazla bilgi edinmek en iyisi olacaktır.
forex bitcoin ~ forex kripto ~ kripto para forex

Kripto Para Nedir?

Kağıt paranın aksine Kripto Para, yalnızca sanal ağ üzerinde var olan bir dijital para birimidir. Kriptografi—KRİPTO para terimi adını buradan alır—adı verilen ve sahtesini yapma veya değiştirmeyi çok daha zor hale getiren özel bir koruma tekniği ile güvenliği sağlanır.

Ayrıca, Kripto Paralar herhangi bir ülke veya bölge tarafından kontrol edilmemektedir. Diğer bir deyişle, hiçbir hükümet veya merkezi yetkili makam bu para birimlerini desteklememektedir. Bu sanal para, Blok Zinciri Teknolojisi kullanarak merkeziyetsiz ağ içerisinde hareket eder ve tüm dijital kayıt ve defterlerin sistem içerisindeki tüm bilgisayarlarla paylaşılması ve bunları dağıtılmasını sağlar. İşte bu nedenle de bu ticarete katılan herkes ağ üzerindeki tüm mali işlemlere bir göz atabilir ve takip edebilir.

Bir saniye, bu herkesin kimin ne aldığı veya sattığını görebileceği anlamına mı geliyor?

Hiç de öyle değil. Kripto paraların en büyük avantajlarından biri, onun psödö-anonimlik özelliğidir. Bu da tüm işlem geçmişini görebiliyor olsanız da yatırımların ardında kimin olduğunu göremeyecek olduğunuz anlamına gelir. Bilgisayar ağı içerisinde gerçekleştirilen tüm mali işlemler, yüksek koruma altındaki özel anahtarlar veya sanan “adreslere” bağlıdır. Bu nedenle de Bitcoin sahiplerini takip etmek neredeyse imkansızdır.

Tüm bu sofistike teknolojiler sayesinde kripto paralar bağımsız olarak, hiçbir siyasi güç veya merkezi yetkili makam tarafından kontrol edilmeksizin varlığını sürdürür. Bu para birimleri, hükümet müdahaleleri veya manipülasyona karşı neredeyse tam bağışıklığa sahiptir. İşte bu nedenle de geçtiğimiz on yıl içerisinde hızlı bir büyüme göstermişlerdir.

Popüler kripto paralar arasında Bitcoin, LiteCoin, Ethereum, Bitcoin Cash ve Ripple yer almaktadır.

Bitcoin: En Popüler Kripto Para

Günümüzde 2000’den fazla kripto para tipi mevcuttur. Buna rağmen, Bitcoin’in en popüler, “istikrarlı” ve diğerlerine göre en değerli olduğu düşünülür. Şu anda dünyanın dört bir yanında 17 milyondan fazla Bitcoin dolaşımdadır (toplam değeri 154 milyar dolardan fazladır) ve bu rakam 21 milyon coin’e ulaşana kadar artmaya devam edecektir.

Bitcoin ilk olarak 2009 senesinde, gerçek kimliği hala bilinmezliğini koruyan Satoshi Nakamoto tarafından ortaya çıkarıldı. Mayıs 2010’a gelindiğinde Bitcoin ilk defa Jacksonville, Florida’da 10.000 BTC karşılığında iki pizza satın almak için gerçek bir mali işlemde kullanıldı. Günümüzde bu iki pizzanın değeri 90.000 ABD dolarından daha fazladır. Bitcoin, kripto paranın en az itibari para birimleri veya diğer finansal varlıklar kadar değerli olabileceğini kanıtlamıştır; bu da diğer kripto paraların piyasaya girişinin önünü açmıştır.

Her ne kadar Bitcoin hala resmi bir para birimi olarak resmen kabul edilmemiş olsa da birçok pazar yeri onu uluslararası ödeme seçeneklerinden biri olarak kabul etmiştir. Örneğin, Shopify onu BitPay—mevcut birçok Bitcoin cüzdanı ve ödeme hizmetinden biri—ile kendi pazar yerine entegre etmiştir Bu pazar yeri entegrasyonu sayesinde Shopify müşterileri, yeterli bakiye bulunan aktif bir BitPay hesabına sahip oldukları sürece Bitcoin kullanarak ödeme yapabilirler.

Yüksek değeri göz önünde bulundurulduğu zaman Bitcoin’in alış-satış ve kambiyo değerli bir finansal varlık olduğu düşünülmektedir. LiteCoin, Ethereum, Bitcoin Cash ve Ripple gibi diğer kripto paralar ile birlikte Bitcoin, cazip bir yatırım seçeneği haline gelmiştir.

Kripto Para Yatırımı: Nasıl İşler

Kripto Para yatırımı yapmanın birçok yolu bulunmaktadır, şimdi Kripto Para yatırımının nasıl işlediğine bir bakalım.

Elbette, Kripto Paraya eski yöntemlerle yatırım yapabilirsiniz. Yani yapmanız gereken tek şey, bir pazar yeri veya borsada özel bir cüzdan açmak ve belirli bir miktar Bitcoin veya diğer kripto para satın almaktır. Bundan sonra, fiyatı arttığı zaman satın almış olduğunuz Bitcoin’i satarak kâr elde edersiniz.

Bu kulağınıza şu anda kolay görünüyor olabilir, ama bu geleneksel yöntemin dezavantajı, başlamak için büyük paralara ihtiyaç olmasıdır. Diğer finans varlıklarında olduğu gibi, Kripto Paralar da sıklıkla ABD doları karşılığında işlem görür. Örneğin, şu anda 1 BTC’nin değeri 9.000 ABD dolarından fazladır, yani tek bir coin satın almak için ihtiyaç duyduğunuz budur.

Yukarıdaki yöntem sizin için uygulanabilir bir seçenek gibi gözükmüyorsa, her zaman foreks Kripto Para Yatırımı piyasasına katılarak yerinizi alabilirsiniz.

Coin sahibi olmaksızın, Kripto Paranın fiyat hareketi hakkında spekülasyon yaparak Kripto para yatırımına dahil olabilirsiniz. Fiyatın yükseleceğini düşündüğünüz zaman satın alabilri (go long) veya fiyatın düşmesini beklediğiniz zaman satabilirsiniz (go short). Bu yöntem, FX piyasasında foreks CFD yatırımı olarak adlandırılır.

Ayrıca, 0,01 lot ile yatırım yapmaya başlayabileceğiniz için bu yöntemi kullandığınız zaman çok para harcamanız da gerekmez. Kripto para yatırımında bir standart lot, bir tam coin’e eşittir, yani 0,01 lot ile yatırım yapmaya başlamak için yalnızca yaklaşık 90 USD’ye ihtiyacınız vardır ve bazen broker politikasına bağlı olarak bu rakam daha da düşük olabilir.

Yabancı foreks şirketlerinin sunduğu çeşitli kaldıraç hizmetlerinden de faydalanabilirsiniz. Kaldıraç kullanarak mevcut sermayenizden daha yüksek tutarla yatırım yapabilirsiniz. Elbette bunu yapmak riske eklenecektir.

foreks Kripto Para yatırımı çeşitli çift seçenekleri ile mevcuttur, bunlar:
BTCUSD (Bitcoin / ABD Doları)
ETHUSD (Ethereum / ABD Doları)
LTCUSD (Litecoin / ABD Doları)
XRPUSD (Ripple / ABD Doları)
DASHUSD (Dash / ABD Doları)
EOSUSD (EOS / ABD Doları)
ve daha fazlası!
Kripto para piyasasýnýn, döviz piyasasýna kýyasla tamamen farklý bir deðiþkenlik düzeyinde hareket ettiðini belirtmekte de fayda vardýr. Merkeziyetsiz yapýsý nedeniyle kripto paralar, dünyanýn siyasi veya ekonomi olaylarýný dikkate almaksýzýn baðýmsýz bir þekilde hareket eder. Kripto paralardaki fiyat hareketleri çoðunlukla þu faktörlerden etkilenmektedir:

1. Arz ve Talep

Kripto paralar belirli limitler içerisinde tedavüle çýkarýlýr. Örneðin, Bitcoin arzý madencilere (miner) baðlýdýr. Bitcoin günümüzde iþlem bloklarýnýn iþlenmesi yoluyla “çýkarýlýr” ve bu da madenciye ödül olarak yeni coin parçalarýnýn üretilmesini saðlar.

Yeni coin’lerin üretim hýzý 2016’daki %6,9 seviyesinden 2018’de %4’e gerilemiþ ve bu da artan Bitcoin talebine yol açarak fiyatlarý yükseltmiþtir.

Buna ek olarak, kripto paralar?n belirli bir sayýdaki üst sýnýra ulaþmasý beklenir. Bitcoin’in üst sýnýrýnýn 21 milyon olacaðý tahmin edilmektedir. Bu rakama ulaþýldýðý zaman madencilik yapýlacak baþka coin kalmamýþ olacaktýr. Bu sýnýrlý arz, daha fazla talep ve diðer unsurlarla bir araya geldiði zaman kripto paranýn piyasa deðerini belirleyecektir.

2. Medyada Yer Alma

Yeni ve geliþen bir sanal para olarak tüm gözler bu kripto paralarýn büyümesi üzerindedir. Dolayýsýyla, bu kripto paralarýn medya tarafýndan kullanýcýlara sunulma þekli her bir kirpto paranýn deðerini etkileyecektir.

Kripto paralar haberlerde kendilerine ne kadar yer bulursa, deðeri de o kadar yüksek olacaktýr. Bu nedenle, tek bir söylenti tweet’i veya yanlýþ bilgi Kripto Para fiyatlandýrma sisteminin tamamýný olumsuz etkileyebilir.

3. Piyasa Entegrasyonu

Kripto paralarýn fiyat hareketi ayný zamanda bunun bir ödeme yöntemi olarak kullanýlýp kullanýlamamasýndan da etkilenir. Günümüzde, Shopify, Microsoft, Bitrefill ve Amazon ve Twitter için bir ödeme yöntemi olarak Kripto Paralar kabul eden Purse.io gibi birçok yer mevcuttur. Bu pazar yeri entegrasyonu daha fazla kullanýcýyý Bitcoin satýn almaya ve Bitcoin yatýrýmý yapmaya teþvik eder ve piyasa deðerini yükseltir.

4. Düzenlemeler ve Yasal Sorunlar

Kripto paranýn finans dünyasýnda tamamen yeni olmasý nedeniyle daha az düzenlemeye tabidir ve finansal iþlemler gerçekleþtiren kiþilere sýnýrsýz hareket özgürlüðü tanýr. Bununla birlikte bu durum, kamunun kripto paralarý günlük yaþamda resmi olarak kullanmasýnda belirsizlik yaratacak, kara paranýn aklanmasý ve suç faaliyetleri gibi yeni problemler de doðurmaktadýr.

Ayrýca, kripto paralar farklý kategorilerde de sýnýfland?rýlabilir. SEC (Security Exchange Commission) kripto paralarý menkul deðer olarak sýnýflandýrýrken, CFTC (Commodity Futures Trading Commission) kripto paralarýn emtia olduðunu düþünmektedir. Bu sýnýflandýrma sistemleri ayný zamanda kripto paralarýn piyasadaki deðerini de belirleyecektir.

Yukarýdaki faktörler nedeniyle, bu dünyaya dahil olmak istiyorsanýz kendinizi hazýrlamanýz gerekecektir. Kripto para fiyatýnýn kolaylýkla dalgalanabilmesi nedeniyle günleriniz adrenalin patlamalarý ile dolu olacak. Bugün gökyüzüne kadar çýkarken yarýn yere çakýlabilir.

Bitcoin Yatırımı için En İyi foreks Şirketleri

Kripto para yatırımı yapmaya hazırsanız, aşağıdaki tanınmış şirketlerin tekliflerine bir göz atarak başlayabilirsiniz:
FBS Şirketi
FBS Şirketi
İşlem Gören Kripto Paralar: Bitcoin, LiteCoin, Ethereum, Ripple, Monero, Stellar, ZCash, Omisego, Neo, IOTA, Dash, EOS
Minimum Para Yatırımı: 1$
Kaldıraç: 1:5’a kadar
Spread’ler: 1 pip'ten değişen yayılma
Komisyon: Pozisyonları açmak için %0.05 ve kapatmak için %0.05
Platform: MT5

Lisanslar: CySEC, IFSC
Ülke: Kıbrıs
Türkçe müşteri desteği: Evet (E-posta, canlı sohbet, telefon)


HFMarkets Şirketi
HotForex Turkey
İşlem Gören Kripto Paralar: Bitcoin, Bitcoin Cash, Binance Coin, Ethereum, LiteCoin, Stellar Lumens, Monero, Ripple, EOS
Minimum Para Yatırımı: 5$
Kaldıraç: 1:10’a kadar
Spread’ler: 0,0006 (Stellar Lummens) ile 30 (BTCEUR) pip arası
Komisyon: 1 USD / lot işlem
Platform: MT4, MT5, Webtrader, Mobil Yatırım

Lisanslar: CySEC, FSA, FCA, DFSA
Ülke: Kıbrıs
Türkçe müşteri desteği: Evet (E-posta, canlı sohbet, telefon)

HYCM Şirketi
HYCM Turkey
İşlem Gören Kripto Paralar: Bitcoin, LiteCoin, Ethereum, Ripple, Dashcoin
Minimum Para Yatırımı: 100$
Kaldıraç: 1:20
Spread’ler: 135 pip
Komisyon: Yok
Platform: MT4, MT4

Lisanslar: CySEC, FCA, CIMA, DFSA
Ülke: Kıbrıs
Türkçe müşteri desteği: Evet (E-posta)

FXTM Şirketi
FXTM Turkey
İşlem Gören Kripto Paralar: Bitcoin, LiteCoin, Ethereum, Ripple
Minimum Para Yatırımı: 100$
Kaldıraç: 1:2000
Spread’ler: 200 pip
Komisyon: Yok
Platform: MT4

Lisanslar: CySEC, IFSC, FCA
Ülke: Kıbrıs
Türkçe müşteri desteği: Hayır (sadece İngilizce)

foreks Yatırımı ve Bitcoin Yatırımı Farkı

Kripto paranın adının her yerde duyulması ile birlikte, foreks yatırımı yapmak veya kripto para topluluğuna katılmak arasında karar vermekte zorlanıyor olabilirsiniz.

Sorunun cevabı, her ikisinin de yatırım koşullarınıza bağlı olarak değerli olabileceğidir.

Neden? Çünkü foreks ve kripto para yatırımının, yatırım hesabınız için çok avantajlı olabilecek kendilerine özgü yönleri mevcuttur. Şimdi yatırım koşullarınız için hangisinin daha iyi olduğunu inceleyelim.

👌 1. Düzenlemeler


foreks piyasası yıllardır faaliyet göstermektedir. Dolayısıyla, deneyim ve düzenlemeler bakımından olgunlaşmıştır. Daha fazla istikrar sunar ve fiyat hareketleri hakkında daha iyi tahmin yürütmek için kapsamlı bir tarihsel arka plana sahip olmasının yanı sıra hem yatırımcılar hem de brokerleri birçok finansal suça karşı korumak için çeşitli kurallara da sahiptir.

Diğer yandan, kripto paralar hala gelişmektedir. Bu tip bir yatırım, ülkeler veya hükümetler tarafından kontrol edilmeksizin veya denetlenmeksizin deney yapmak isteyenler için çeşitli seçenekler ve özgürlük sunar.

Yatırım dünyasında yeniyseniz, geleneksel foreks yatırımı çok daha iyi bir seçenektir. Ama kripto para yatırımında öngörülemez hesap hareketinin heyecanı, yatırım becerileri ve tahminlerini iyileştirmek isteyen uzman yatırımcılar için son derece avantajlı olacaktır.

👌 2. Ülkeye Bağlı ve Merkeziyetsiz Para Birimi

foreks yatırımı, belirli ülkelere ait dövizleri kapsamaktadır. Dolayısıyla, herhangi siyasi akım veya ekonomi olayı o ülkenin para biriminin piyasa değerini önemli ölçüde etkiler.

Kripto parada bu gibi durumlar meydana gelmez. Bunun nedeni, kripto paranın fiyat hareketlerinin tamamen coin değerine dayalı olmasıdır. İşte bu nedenle de jeopolitik veya makroekonomik olaylardan etkilenmezler.

Dolayısıyla, dünyadaki olayları takip etmek ilginizi çekiyorsa klasik foreks yatırımı sizin için daha keyifli olabilir. Ama eğer dünyadan haberler sizi sıkıyorsa ve finans dünyasında daha fazla heyecan arıyorsanız, belki de artık kripto para yatırımına bir göz atmanın zamanı gelmiştir.

👌 3. Maliyet ve Sermaye

foreks yatırımın güncel trendleri sayesinde artık herkes 5 USD kadar düşük bir sermaye ile dahi piyasaya dahil olabiliyor. Bununla birlikte, brokere göre değişen ve önemli olabilen çeşitli geri plandaki maliyetleri göz önünde bulundurmanız gerekebilir.

Diğer yandan, kripto para yatırımı ise başlamak için daha yüksek bir sermaye getektirebilir. Yine de brokerlerin sundukları maliyetler, daha fazla müşteri çekebilmek için genellikle daha düşüktür.

Yukarıdaki sebeplerden ötürü, sermayesi sınırlı yeni başlamış bir yatırımcıysanız foreks yatırımı sizin için çok daha uygundur. Buna kıyasla, kripto para yatırımı daha yüksek sermayeye sahip profesyonel ve deneyimli yatırımcılar için çok daha uygun olacaktır.

👌 4. Volatilite

Hem foreks hem de kripto para yatırımı yüksek düzeyde değişkenlik gösterir. Buna rağmen, foreks piyasası değişken olsa dahi, yatırımcılar bunun kripto paradaki aşırı fiyat dalgalanmalarına kıyasla hiçbir şey olduğunu düşünürler.

Dahası, dünya genelinde günlük iş hacminin 5 trilyon ABD doları olması ile foreks piyasası çok büyük bir likidite sunmaktadır. Bu yüzden, fiyat ne kadar fazla dalgalanırsa dalgalansın, para birimleri son derece yüksek likiditeye sahiptir ve hareket ettirmek kolaydır.

Ama piyasa likiditesi son derece sınırlı olan kripto paralar için bu söz konusu değildir ve fiyat dalgalanmaları gelgitlerden dahi büyük olabilir. Bu nedenle, kripto para yatırımı daha büyük zorluklara göğüs germeye ve riskler almaya hazır olan yatırımcılar için çok daha uygundur.

👌 5. Yatırım Amaçları

Çoğu deneyimli yatırımcı kripto para piyasasına uzun süreli bir yatırım olarak, portföylerini çeşitlendirmek amacıyla veya sadece eğlence olsun diye katılır. Kripto para yatırımının beraberinde getirdiği aşırı volatilite, yatırımcıların gün içi yatırımlar için ona güvenmelerini imkansız hale getirir.

İşte bu nedenle yatırım amaçlarınız, hangi yatırım seçeneklerini seçmeniz gerektiğini belirleyecektir. Bir day trader olmak istiyorsanız, foreks yatırımı çok daha uygun bir seçenektir. Diğer yandan, gelecek vaat etmesi nedeniyle kripto para yatırımı uzun vadeli yatırımlar için daha iyi bir seçenektir.

Kripto Para Yatırımın Avantajları

Karmaşıklığı ve kendine has doğasına rağmen, çok çeşitli avantajlar sunması nedeniyle profesyonel yatırımcılar kripto para yatırımı yapmaya isteklidir:

👍 1. Merkeziyetsiz
Değer

Kripto paralar piyasada sanal olarak hareket eden bağımsız para birimleridir. Bunlar hiçbir ülke veya ulusa ait değildir. Dolayısıyla, hiçbir jeopolitik veya makroekonomik olay kripto paranın değerini etkilemez. Kripto paralar enflasyon veya faiz oranlarından da bağımsızdır.

👍 2. Aşırı Volatilite

Yüksek volatilite yeni yatırımcılar için biraz korkutucu görünebilir. Bununla birlikte, deneyimli yatırımcılar yüksek volatiliteyi potansiyel kâr olarak görürler. Karşılaştıkları volatilite ne kadar yüksekse, bir fiyat hareketinden elde edilebilecek kâr da o kadar fazladır. Elbette yüksek volatilite yüksek risk seviyesi anlamına da gelir, bu nedenle de profesyonel yatırımcılar çoğunlukla risk yönetimi ile buna hazır olarak gelirler.

👍 3. Daha Fazla Şeffaflık

Blok zinciri teknolojisi sayesinde, kripto paraların mali işlem kayıtları bilgisayar ağları içerisinde kopyalanmaktadır. Böylelikle, işlem kayıtları bu sisteme dahil olan neredeyse herkes tarafından görülebilir. Bu da yatırımcılar için daha fazla şeffaflık ve kripto para fiyat hareketini öngörmek için daha fazla bilgi sağlar.

👍 4. Yüksek Güvenlik

Psödö-anonimlik sunan yapısı sayesinde, kripto para dünyasına katılmak istiyorsanız banka hesabı veya kredi kartı bilgilerinizi paylaşmak zorunda kalmazsınız. Özellikle yabancı brokerlerle çalışırken bu büyük bir avantajdır. Bu aynı zamanda kendinizi kimlik hırsızlığı gibi siber suçlardan korumanızı da sağlar.

👍 5. Düşük Maliyetli ve Yüksek Kaldıraçlı Yatırım

Kripto para yatırımı yeni ve gelecek vaat eden bir iştir. İşte bu nedenle foreks şirketleri, çeşitli promosyonlar ve genellikle düşük maliyet ve yüksek kaldıraçlı yatırım hizmetleri sunarak müşterilerini bu partiye katılmaya teşvik etmektedir.

Ancak, hepimizin bildiği gibi volatilitesi yüksek yatırım ortamında yüksek kaldıraç son derece riskli olduğu için dikkatli adım atılmalıdır. Bazı yatırımcılar bunun tam anlamıyla intihar olduğunu dahi düşünürler. Ama kendinizi gereğince risk yönetimi yaparak korursanız bunu bir avantaja çevirebilirsiniz.

👍 6. Yatırım Portföyü Çeşitliliği

Yatırım dünyasında yumurtaların tümünü aynı sepete koymamak gerektiği yaygın bir inançtır. Yatırım portföyünüzü çeşitlendirmek istiyorsanız, kripto para yatırımı bunu yapmanın en iyi yollarından biri olabilir. Diğer finans varlıklarına kıyasla daha öngörülemez olabilir. Ama diğer yatırımlarınız düşüş eğilimi gösteriyorsa, kripto para varlığınız bir yedek işlevi görebilir.

👍 7. Yüksek Yatırım Beklentileri

Kripto para hala gelişme aşamasındadır. Geçtiğimiz on sene içerisinde Bitcoin yalnızca bir fikir olmaktan, coin başına 9.000 USD değerine kadar ulaşmıştır. Günümüzde Bitcoin bir ödeme yöntemi olarak kabul edilmektedir. Dahası, teknolojideki gelişmelerle birlikte kripto paralar gelecekteki yatırımlarınız için olumlu beklentiler sunmaktadır.
Reklam